05
04/2023
Tìm hiểu về thuốc bảo vệ thực vật: phân loại và độc tính

Tìm hiểu về thuốc bảo vệ thực vật: phân loại và độc tính

Trong sản xuất nông nghiệp việc sử dụng thuốc BVTV (pesticide / plant protection product) góp phần hạn chế sự phát triển của sâu bệnh, bảo đảm năng suất cây trồng, ...
26
12/2022
Tìm hiểu về nhóm thông số kim loại nặng

Tìm hiểu về nhóm thông số kim loại nặng

Các phi kim phổ biến hơn các kim loại trong tự nhiên, nhưng trong Bảng tuần hoàn các nguyên tố thì các kim loại chiếm phần lớn vị trí, khoảng 80% ...
20
04/2021
Sắc ký điều chế

Sắc ký điều chế

Sắc ký điều chế (preparative chromatography) là một kỹ thuật phân tách tiên tiến được ứng dụng để tách hoặc làm tinh khiết các cấu tử có giá trị cao, hoặc ...
06
08/2017
Food, beverages and environment

Food, beverages and environment

For 25 years we have been supporting the food, beverage and environmental industries with reference standards, matrix materials and proficiency testing (PT) schemes
06
03/2017
Analytica Vietnam 2017

Analytica Vietnam 2017

Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Thí nghiệm, Phân tích, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán
06
03/2017
Earth’s mantle may be hotter than thought

Earth’s mantle may be hotter than thought

New technique for analyzing peridotite boosts temperature estimates
06
03/2017
NASA phóng tàu vũ trụ khám phá bí ẩn Mặt Trời năm 2018

NASA phóng tàu vũ trụ khám phá bí ẩn Mặt Trời năm 2018

NASA có kế hoạch phóng tàu thăm dò không người lái tới Mặt Trời để tìm câu trả lời cho ba bí ẩn lớn về ngôi sao này.

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE