Eluent Concentrates

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
EL001.W.L1 0.5 M Na2CO3 in H2O eluent concentrate for IC CPAChem 100ml please call  
EL001.W.L5 0.5 M Na2CO3 in H2O eluent concentrate for IC CPAChem 500ml please call  
EL002.W.L1 0.5 M NaHCO3 in H2O eluent concentrate for IC CPAChem 100ml please call  
EL002.W.L5 0.5 M NaHCO3 in H2O eluent concentrate for IC CPAChem 500ml please call  
EL003.W.L1 0.22M Na2CO3 /0.28M NaHCO3 eluent concentrate for IC CPAChem 100ml please call  
EL003.W.L5 0.22M Na2CO3 /0.28M NaHCO3 eluent concentrate for IC CPAChem 500ml please call  
EL004.W.L1 0.18M Na2CO3 / 0.17M NaHCO3 eluent concentrate for IC CPAChem 100ml please call  
EL004.W.L5 0.18M Na2CO3 / 0.17M NaHCO3 eluent concentrate for IC CPAChem 500ml please call  
EL005.W.L1 0.35M Na2CO3 / 0.10M NaHCO3 eluent concentrate for IC CPAChem 100ml please call  
EL005.W.L5 0.35M Na2CO3 / 0.10M NaHCO3 eluent concentrate for IC CPAChem 500ml please call  
EL008.W.L1 0.5M Methanesulfonic acid eluent concentrate for IC CPAChem 100ml please call  
EL008.W.L5 0.5M Methanesulfonic acid eluent concentrate for IC CPAChem 500ml please call  

LGC
0989092200