08
10/2019
Nhân Viên Kinh Doanh - Bán Hàng Kỹ Thuật

Nhân Viên Kinh Doanh - Bán Hàng Kỹ Thuật

Công ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T tuyển nhân viên kinh doanh

Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
KOTITI