Nist/IRMM

Viện vật liệu và đo các phép chuẩn (IRMM), Geel, Bỉ và Viện khoa học và công nghệ quốc gia (NIST),Washington, DC, USA
Nist/IRMM
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
4l Cast Iron NIST 150 g Please call  
5m Cast Iron NIST 150 g Please call  
6g Cast Iron NIST 150 g Please call  
8k Bessemer Steel (Simulated), 0.1 % Carbon NIST 150 g Please call  
12h Basic Open-Hearth Steel, 0.4% Carbon NIST 150 g Please call  
13g 0.6% Carbon Steel NIST 150 g Please call  
14g Carbon Steel (AISI 1078) NIST 150 g Please call  
16f Basic Open- Hearth Steel, 1% carbon NIST 150 g Please call  
17f Sucrose Optical Rotation NIST 60 g Please call  
19h Basic Electric Steel, 0.2% Carbon NIST 150 g Please call  
20g AISI 1045 Steel NIST 150 g Please call  
25d Manganese Ore NIST 60 g Please call  
30f Cr-V Steel (SAE 6150) NIST 150 g Please call  
32e Carbon Low Alloy Steel (SAE 3140) (chip form) NIST 150 g Please call  
33e Nickel Steel NIST 150 g Please call  
36b Chromium-Molybdenum Steel NIST 150 g Please call  
39j Benzoic Acid (Calorimetric Standard) NIST 30 g Please call  
45d Copper Secondary Freezing Point NIST 450 g Please call  
46h Portland Cement Fineness Standard NIST 10 vials x 5 g Please call  
49e Lead Secondary Freezing Point Standard NIST 600 g Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200