Organic

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
BDE11ZT1 BDE 1 100ug/ml in Iso-octane 7025-06-1 CPAChem 1ml Please call  
BDE101ZT10 BDE 1 10ug/ml in Iso-octane 7025-06-1 CPAChem 10ml Please call  
BDE21ZT1 BDE 2 100ug/ml in Iso-octane 6876-00-2 CPAChem 1ml Please call  
BDE201ZT10 BDE 2 10ug/ml in Iso-octane 6876-00-2 CPAChem 10ml Please call  
BDE31ZT1 BDE 3 100ug/ml in Iso-octane 101-55-3 CPAChem 1ml Please call  
BDE301ZT10 BDE 3 10ug/ml in Iso-octane 101-55-3 CPAChem 10ml Please call  
BDE51ZT1 BDE 5 100ug/ml in Iso-octane 446254-14-4 CPAChem 1ml Please call  
BDE501ZT10 BDE 5 10ug/ml in Iso-octane 446254-14-4 CPAChem 10ml Please call  
BDE61ZT1 BDE 6 100ug/ml in Iso-octane 147217-72-9 CPAChem 1ml Please call  
BDE601ZT10 BDE 6 10ug/ml in Iso-octane 147217-72-9 CPAChem 10ml Please call  
BDE71ZT1 BDE 7 100ug/ml in Iso-octane 171977-44-9 CPAChem 1ml Please call  
BDE701ZT10 BDE 7 10ug/ml in Iso-octane 171977-44-9 CPAChem 10ml Please call  
BDE81ZT1 BDE 8 100ug/ml in Iso-octane 147217-71-8 CPAChem 1ml Please call  
BDE801ZT10 BDE 8 10ug/ml in Iso-octane 147217-71-8 CPAChem 10ml Please call  
BDE91ZT1 BDE 9 100ug/ml in Iso-octane 337513-66-3 CPAChem 1ml Please call  
BDE901ZT10 BDE 9 10ug/ml in Iso-octane 337513-66-3 CPAChem 10ml Please call  
BDE1001ZT10 BDE 10 10ug/ml in Iso-octane 51930-04-2 CPAChem 10ml Please call  
BDE101ZT1 BDE 10 100ug/ml in Iso-octane 51930-04-2 CPAChem 1ml Please call  
BDE111ZT1 BDE 11 100ug/ml in Iso-octane 6903-63-5 CPAChem 1ml Please call  
BDE1101ZT10 BDE 11 10ug/ml in Iso-octane 6903-63-5 CPAChem 10ml Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200