Guard Columns

Để đảm bảo độ phân giải nhất đồng nhất, trong phân tích sắc ký pha đảo, bằng cách loại bỏ các chất gây ô nhiễm không phân cực, đặc biệt trong các ứng dụng chẩn đoán và phân tích thực phẩm, thì việc sử dụng cột bảo vệ cho cột HPLC là rất quan trọng. Sử dụng cột bảo vệ giúp gia tăng tuổi thọ của cột chính, trong khi chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với cột HPLC và UHPLC mới. 

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE