USP

 The U.S. Pharmacopeial Convention (USP) là một tổ chức khoa học phi lợi nhuận chuyên cung cấp các sản phẩm chất chuẩn đối chiếu, tạp chuẩn...hiện nay USP đang cung cấp hơn 3.500 các chất chuẩn đối chiếu, sản phẩm của USP được công nhận hợp pháp ở Hoa Kỳ và các nơi khác và được sử dụng ở hơn 140 quốc gia khác nhau. USP cũng hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới trong chương trình của mình để cung cấp các tiêu chuẩn sinh học quốc tế và các tài liệu tham khảo hóa học cho kháng sinh, sinh học và các chất điều trị hóa học. Một số mặt hàng được tiêu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.
*** Tất cả các sản phẩm của USP quý khách có thể dễ dang tìm kiếm qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi
USP
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
1000408 Abacavir Sulfate ‭188062-50-2‬ USP 200 mg Please call  
1000419 Abacavir Sulfate Racemic ‭188062-50-2‬ USP 20 mg Please call  
1000420 Abacavir Related Compound A ‭124752-25-6‬ USP 20 mg Please call  
1000437 Abacavir Related Compound D ‭N/A‬ USP 20 mg Please call  
1000441 Abacavir Related Compound B ‭N/A‬ USP 20 mg Please call  
1000452 Abacavir Related Compound C ‭172015-79-1‬ USP 20 mg Please call  
1000485 Abacavir Related Compounds Mixture ‭N/A‬ USP 15 mg Please call  
1000496 Abacavir Stereoisomers Mixture ‭N/A‬ USP 15 mg Please call  
1000500 Abacavir System Suitability Mixture ‭N/A‬ USP 15 mg Please call  
1000521 Acarbose ‭56180-94-0‬ USP 200 mg Please call  
1000532 Acarbose System Suitability Mixture ‭N/A‬ USP 2 mg Please call  
1000554 Acamprosate Calcium ‭77337-73-6‬ USP 200 mg Please call  
1000565 Acamprosate Related Compound A ‭3687-18-1‬ USP 15 mg Please call  
1000576 Acamprosate Related Compound B ‭N/A‬ USP 20 mg Please call  
1000601 Acebutolol Hydrochloride ‭34381-68-5‬ USP 125 mg Please call  
1000612 Acebutolol Related Compound A ‭40188-45-2‬ USP 20 mg Please call  
1000623 Acebutolol Related Compound B ‭22568-64-5‬ USP 20 mg Please call  
1000699 Acebutolol Related Compound I ‭441019-91-6‬ USP 20 mg Please call  
1000818 Abiraterone Acetate ‭154229-18-2‬ USP 200 mg Please call  
1000829 Abiraterone System Suitability Mixture ‭N/A‬ USP 20 mg Please call  

Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
KOTITI
0989092200