HPC

HPC Standards GmbH là một nhà sản xuất các chuất chuẩn có độ tinh khiết cao để phân tích dư lượng. HPC đã được cấp chứng nhận ISO 9001 cho sản xuất chất chuẩn thuốc trừ sâu, thuốc thú y, các chất chuẩn hóa và chất chuẩn đồng vị. Năm 2018 chúng tôi chính thức trở thành nhà phân phối của HPC tại thị trường Việt Nam. Với sự bổ xung các sản phẩm của HPC, chúng tôi giúp Quý khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn, trong việc tìm mua những sản phẩm chất lượng cao và những sản phẩm đặc biệt, cho phân tích môi trường, thực phẩm...mà hiện này chỉ có HPC sản xuất.
HPC
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
672808 Acetamiprid 135410-20-7 HPC 100mg Please call  
672809 Chlorsulfuron 64902-72-3 HPC 100mg Please call  
672810 Ametryn 834-12-8 HPC 250mg Please call  
672811 Amitraz 33089-61-1 HPC 250mg Please call  
672812 Amitrole 61-82-5 HPC 250mg Please call  
672814 Atrazine 1912-24-9 HPC 250mg Please call  
672815 Benomyl 17804-35-2 HPC 250mg Please call  
672816 Bensulfuron-methyl 83055-99-6 HPC 100mg Please call  
672817 Benzylbenzoate 120-51-4 HPC 1000mg Please call  
672819 Captan 133-06-2 HPC 250mg Please call  
672820 Carbaryl 63-25-2 HPC 250mg Please call  
672821 Carbendazim 10605-21-7 HPC 250mg Please call  
672822 Carbofuran 1563-66-2 HPC 250mg Please call  
672824 Flutriafol 76674-21-0 HPC 100mg Please call  
672825 Chlorothalonil 1897-45-6 HPC 250mg Please call  
672826 Chlorpropham 101-21-3 HPC 250mg Please call  
672827 Oxyfluorfen 42874-03-3 HPC 100mg Please call  
672828 Tralkoxidym 87820-88-0 HPC 250mg Please call  
672829 Thifensulfuron-methyl 79277-27-3 HPC 100mg Please call  
672830 Triasulfuron 82097-50-5 HPC 100mg Please call  

Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
KOTITI
0989092200