Chemservice

Chemservice
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
BZ-100-5MG 2,2',4,4',6-Pentachlorobiphenyl 39485-83-1 Chemservice 5MG please call  
BZ-100J1-2ML 2,2',4,4',6-Pentachlorobiphenyl Solution 100 ug/mL in Hexane 39485-83-1 Chemservice 2ML please call  
BZ-101-10MG 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl 37680-73-2 Chemservice 10MG please call  
BZ-101J1-2ML 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl Solution 100 ug/mL in Hexane 37680-73-2 Chemservice 2ML please call  
BZ-102-5MG 2,2',4,5,6'-Pentachlorobiphenyl 68194-06-9 Chemservice 5MG please call  
BZ-10-25MG 2,6-Dichlorobiphenyl 33146-45-1 Chemservice 25MG please call  
BZ-102J1-2ML 2,2',4,5,6'-Pentachlorobiphenyl Solution 100 ug/mL in Hexane 68194-06-9 Chemservice 2ML please call  
BZ-103J1-2ML 2,2',4,5',6-Pentachlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexane 60145-21-3 Chemservice 2ML please call  
BZ-104-5MG 2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphenyl 56558-16-8 Chemservice 5MG please call  
BZ-104J1-2ML 2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexane 56558-16-8 Chemservice 2ML please call  
BZ-105-5MG 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl 32598-14-4 Chemservice 5MG please call  
BZ-105J1-2ML 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexane 32598-14-4 Chemservice 2ML please call  
BZ-106-5MG 2,3,3',4,5-Pentachlorobiphenyl 70424-69-0 Chemservice 5MG please call  
BZ-106J1-2ML 2,3,3',4,5-Pentachlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexane 70424-69-0 Chemservice 2ML please call  
BZ-108-5MG 2,3,3',4,5'-Pentachlorobiphenyl 70362-41-3 Chemservice 5MG please call  
BZ-108J1-2ML 2,3,3',4,5'-Pentachlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexane 70362-41-3 Chemservice 2ML please call  
BZ-109J1-2ML 2,3,3',4,6-Pentachlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexane 74472-35-8 Chemservice 2ML please call  
BZ-10J1-2ML 2,6-Dichlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexane 33146-45-1 Chemservice 2ML please call  
BZ-110-5MG 2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl 38380-03-9 Chemservice 5MG please call  
BZ-110J1-2ML 2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexane 38380-03-9 Chemservice 2ML please call  

Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
KOTITI
0989092200