BOC Sciences

BOC Sciences chuyên về tổng hợp phân tử nhỏ, sinh học tổng hợp, tinh chế và đặc trưng. Chúng tôi đã cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho các khách hàng đáng kính trong lĩnh vực giáo dục, dược phẩm, công nghệ sinh học, CDMO, khoa học vật liệu và nông nghiệp để hỗ trợ nghiên cứu và sản xuất của họ. Chúng tôi chặt chẽ làm việc với phòng thí nghiệm tổng hợp của mình, phòng thí nghiệm lên men, OEM và đối tác toàn cầu và tự hào cung cấp toàn bộ danh mục sản phẩm.


PROTAC
 

Metabolites Intermediates
 

Pharmaceutical Excipients

Browse by Analogue Sets
ADCs
 


APIs

 

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE