• TRAPHACO
  • HPS

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO (PT)

Thử nghiệm thành thạo là gi?

  • Thử nghiệm thành thạo/ Proficiency testing (PT): là việc xác định hoạt động thử nghiệm của phòng thí nghiệm bằng so sánh liên phòng.
  • So sánh liên phòng/ Interlaboratory comparison: là việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các thử nghiệm trên cùng một mẫu thử nghiệm hoặc các mẫu thử nghiệm tương tự được thực hiện bởi hai hay nhiều phòng thí nghiệm theo các điều kiện xác định trước.
Chi tiết

Chất chuẩn và phụ kiện sắc ký

Công ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T tự hào là đại điện độc quyền và đại lý phân phối sản phẩm chất chuẩn sắc ký, chất chuẩn đối chiếu, phụ kiện sắc ký, quang phổ... cho các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như LGC (Dr.Ehrenstorfer), Chemservice (Mỹ), USP (Mỹ), EDQM (EP), TRC (Canada), CDN Isotope (Mỹ), Chromadex (Mỹ), Witega (Đức), Nist/IRMM, YMC (Nhật Bản), Nacalai (Nhật Bản), Biocomma (TQ), ALWSCI (TQ), CRS (Mỹ), GE (Úc), ISS (Anh), Chromtech (USA)...

Tin tức

04
10/2018
Nhân Viên Kinh Doanh - Bán Hàng Kỹ Thuật

Nhân Viên Kinh Doanh - Bán Hàng Kỹ Thuật

Công ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T tuyển nhân viên kinh doanh
06
08/2017
Food, beverages and environment

Food, beverages and environment

For 25 years we have been supporting the food, beverage and environmental industries with reference standards, matrix materials and proficiency testing (PT) schemes
06
03/2017
Analytica Vietnam 2017

Analytica Vietnam 2017

Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Thí nghiệm, Phân tích, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán

Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
KOTITI