TRC

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
A130000 Aceclidine Hydrochloride 6109-70-2 TRC 10mg, 100mg, 250mg, 1g Please call  
A142500 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-D-glucopyranose 29776-43-0 TRC 1g, 5g, 10g, 25g Please call  
A150000 α-Acetamidocinnamic Acid 5469-45-4 TRC 25g, 50g, 100g, 250g Please call  
A158250 2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucosylamine 4229-38-3 TRC 100mg, 1g Please call  
A158500 4-Acetamidophenyl β-D-Glucuronide Sodium Salt 120595-80-4 TRC 10mg, 25mg, 50mg, 100mg Please call  
A162000 Acetobromo-α-D-glucuronic Acid Methyl Ester (contains 2% CaCO3) 21085-72-3 TRC 1g, 2g, 5g, 10g Please call  
A163750 Acetohydroxamic Acid 546-88-3 TRC 5g, 10g, 25g, 50g Please call  
A177000 N-Acetyl-D-galactosamine 1811-31-0 TRC 100mg, 250mg, 500mg, 1g Please call  
A178000 N-Acetyl-D-glucosamine 7512-17-6 TRC 5g, 10g, 25g, 100g Please call  
A180000 N-Acetyllactosamine 32181-59-2 TRC 25mg, 50mg, 100mg, 500mg Please call  
A187000 N-Acetylneuraminic Acid 131-48-6 TRC 100mg, 250mg, 1g, 5g Please call  
A192400 Acyclovir 59277-89-3 TRC 25mg, 50mg, 100mg, 250mg Please call  
A525000 Alexidine Dihydrochloride 1715-30-6 TRC 10mg, 25mg, 50mg, 500mg Please call  
A554750 Allyl α-D-Galactopyranoside 48149-72-0 TRC 1g, 2g, 5g, 10g Please call  
A575000 3-Allyl Salicylaldehyde 24019-66-7 TRC 500mg, 1g, 5g, 10g Please call  
A585000 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane 134179-38-7 TRC 1g, 2.5g, 10g, Please call  
A603550 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid 22059-21-8 TRC 250mg, 500mg, 1g, 5g Please call  
A603600 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride 72784-42-0 TRC 100mg, 500mg, 1g, 5g Please call  
A609050 N-(2-Aminoethyl)maleimide Trifluoroacetic Acid Salt 146474-00-2 TRC 100mg, 250mg, 500mg, 1g Please call  
A609200 N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic Acid 50402-56-7 TRC 50mg, 1g, 5g, 10g Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200