CPAchem

CPAchem
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
SB60900.100 (-)-a-Bisabolol 23089-26-1 CPAchem 100mg Please call  
SB52750.1000 (-)-a-Pinene 7785-26-4 CPAchem 1000mg Please call  
SB28830.100 (-)-a-Thujone 546-80-5 CPAchem 100mg Please call  
SB51420.1000 (-)-beta-Citronellol 7540-51-4 CPAchem 1ml Please call  
SB37530.100 (-)-Borneol(SG) 464-45-9 CPAchem 100mg Please call  
SB53460.1000 (-)-b-Pinene 18172-67-3 CPAchem 1ml Please call  
SB60980.50 (-)-Camphor 464-48-2 CPAchem 50mg Please call  
SB34710.50 (-)-Cotinine 486-56-6 CPAchem 50mg Please call  
SB10341.100 (-)-Epicatechin 490-46-0 CPAchem 100mg Please call  
SB10331.100 (-)-Epigallocatechin gallate 989-51-5 CPAchem 100mg Please call  
SB1.100 (-)-trans-Caryophyllene 87-44-5 CPAchem 100mg Please call  
SB34380.100 (+)-2-Carene 4497-92-1 CPAchem 100mg Please call  
SB60940.100 (+)-3-Carene 498-15-7 CPAchem 100mg Please call  
SB36610.1000 (+)-alpha-Pinene 7785-70-8 CPAchem 1ml Please call  
SB33271.50 (+)-Borneol 464-43-7 CPAchem 50mg Please call  
SB52420.100 (+)-Camphene 1422321 CPAchem 100mg Please call  
SB33261.100 (+)-Camphor 464-49-3 CPAchem 100mg Please call  
SB34740.100 (+)-cis-Diltiazem hydrochloride 33286-22-5 CPAchem 100mg Please call  
SB46494.250 (+)-Griseofulvin 126-07-8 CPAchem 250mg Please call  
SB38560.100 (±)-a-Tocopherol 10191-41-0 CPAchem 100mg Please call  

Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
KOTITI
0989092200