Chất chuẩn và phụ kiện sắc ký

Công ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T tự hào là đại điện độc quyền và đại lý phân phối sản phẩm chất chuẩn sắc ký, chất chuẩn đối chiếu, phụ kiện sắc ký, quang phổ... cho các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như LGC (Dr.Ehrenstorfer), Chemservice (Mỹ), USP (Mỹ), EDQM (EP), TRC (Canada), CDN Isotope (Mỹ), Chromadex (Mỹ), Witega (Đức), Nist/IRMM, YMC (Nhật Bản), Nacalai (Nhật Bản), Biocomma (TQ), ALWSCI (TQ), CRS (Mỹ), GE (Úc), ISS (Anh), Chromtech (USA)...
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
ASB-00001001-005 ABIETIC ACID(SYLVIC ACID)(RG) 514-10-3 CHROMADEX 5g Please call  
ASB-00001001-010 ABIETIC ACID(SYLVIC ACID)(RG) 514-10-3 CHROMADEX 10g Please call  
ASB-00001003-100 ABIETIC ACID(SYLVIC ACID)(AS) 514-10-3 CHROMADEX 100mg Please call  
ASB-00001003-250 ABIETIC ACID(SYLVIC ACID)(AS) 514-10-3 CHROMADEX 250mg Please call  
ASB-00001005-010 ABRINE, L-(P) 526-31-8 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001006-010 ABRINE, L-(RG) 526-31-8 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001006-050 ABRINE, L-(RG) 526-31-8 CHROMADEX 50mg Please call  
ASB-00001006-500 ABRINE, L-(RG) 526-31-8 CHROMADEX 500mg Please call  
ASB-00001010-001 ABSCISIC ACID, (+)-(P) 21293-29-8 CHROMADEX 1mg Please call  
ASB-00001010-010 ABSCISIC ACID, (+)-(P) 21293-29-8 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001014-010 ABSCISIC ACID, (+/-)-(P) 14375-45-2 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001015-025 ABSCISIC ACID, (+/-)-(RG) 14375-45-2 CHROMADEX 25mg Please call  
ASB-00001015-100 ABSCISIC ACID, (+/-)-(RG) 14375-45-2 CHROMADEX 100mg Please call  
ASB-00001025-010 ACACETIN(METHYL-4'-APIGENIN)(AS) 480-44-4 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001027-050 ACACETIN(METHYL-4'-APIGENIN)(RG) 480-44-4 CHROMADEX 50mg Please call  
ASB-00001027-100 ACACETIN(METHYL-4'-APIGENIN)(RG) 480-44-4 CHROMADEX 100mg Please call  
ASB-00001030-101 ACEROLA CHERRY POWDER(with corn syrup solids) CHROMADEX 1kg Please call  
ASB-00001033-001 ACESULFAME-K(P) 55589-62-3 CHROMADEX 1g Please call  
ASB-00001033-005 ACESULFAME-K(P) 55589-62-3 CHROMADEX 5g Please call  
ASB-00001033-100 ACESULFAME-K(P) 55589-62-3 CHROMADEX 100mg Please call  

Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
KOTITI
0989092200